بخش ها

آرنج و ساعد

مفصل آرنج محل چسبندگی عضلاتی است که مفصل آرنج، مچ و انگشتان شما را حرکت میدهند.

تنیس البو یا التهاب و درگیری قسمت خارجی آرنج اغلب پس از استفاده و انقباض مکرر یا شدید عضلات اطراف آرنج که دست یا مچ شما را بلند میکند اتفاق میافتد. پارگی های کوچک و التهاب در محل چسبندگی عضلات به قسمت خارج آرنج اتفاق می افتد. تنیس البو حتما در افرادی که تنیس بازی میکنند اتفاق نمی افتد و اغلب در افراد غیر ورزشکار که استفاده مکرر از دست خود دارند اتفاق میافتد. خانم های خانه دار و یا شغل هایی مانند لوله کشی، نقاش، کار با موس کامپیوتر، نجار، قصاب و تعمیرکاران مستعد این مشکل هستند. تنیس بازانی که دچار این مشکل میشوند اغلب تکنیک اشتباه در بک هند دارند.

ممکن است اغلب شما درد را در قسمت خارجی آرنج درست زیر محلی که آرنج خم میشود حس کنید. درد در حین بلند کردن اجسام یا خم کردن و چرخیدن آرنج مانند باز کردن دسته در یا باز کردن سر شیشه مربا حس میشود.  در موارد شدید حتی با دست دادن با یک نفر یا نوشتن با خودکار احساس درد دارید.

درد مرتبط با تنیس البو میتواند تا ساعد یا حتی مچ دست شما انتشار یابد. درد و ضعف میتواند کارهای روزانه مثل دست دادن، چرخاندن دستگیره در و حتی نگه داشتن یک لیوان چای را دردناک کند.

اگر آرنج شما با فعالیت های مکرر درد دارید باید مدتی از آن فعالیتها اجتناب کنید تا درد شما بهتر شود. استراحت اولین درمان است. در کنار استراحت دادن به آرنج خود یخ گذاری کمک زیادی به کاهش التهاب و بهبود شما میکند. روزانه ۳ تا ۵ بار و هر بار به مدت ۱۵ دقیقه یخ گذاری در محل خارج آرنج خود انجام دهید. اگر درد شما باقی ماند به متخصص مراجعه کنید. پزشک شما با انجام بعضی تست ها و معاینات به تشخیص میرسد. در مواردی که حالت التهاب خوردگی در محل چسبیدن تاندون ها اتفاق افتاده باشد و مزمن شده باشد دوران بهبود شما ۲ تا ۶ ماه طول میکشد. در کلینیک ما در این موارد بسته به میزان درگیری، درمان مناسب مانند استفاده از نسخه ورزشی، شاک ویو، سلول درمانی و تزریقات تحت هدایت سونوگرافی برای شما انتخاب میشود.