دست و آرنج

ژانویه 2, 2021
انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر عارضه ای است که به علت التهاب تاندون

انگشت ماشه‌ای Trigger finger

نگاه کلی انگشت ماشه‌ای حالتی است که در آن یکی از انگشتان شما در حالت خمیده گیر می‌کند. انگشت شما ممکن است با ضربه محکم و […]
دسامبر 14, 2020
آسیب روتاتور کاف (عضلات چرخاننده شانه)

آسیب روتاتور کاف Rotator cuff injury یا عضلات چرخاننده شانه

نگاه کلی روتاتور کاف گروهی از عضلات و تاندون‌ها است که مفصل شانه را احاطه کرده و سر استخوان بازوی شما را محکم در حفره کم […]
دسامبر 14, 2020

درد کشکک زانو

Patellofemoral pain syndrome سندروم درد پاتلوفمورال ( درد کشکک زانو ) نگاه کلی سندروم درد پتلوفمورال دردی است که در جلوی زانوی شما، در اطراف کاسه […]
ژانویه 2, 2021
انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر عارضه ای است که به علت التهاب تاندون

انگشت ماشه‌ای Trigger finger

نگاه کلی انگشت ماشه‌ای حالتی است که در آن یکی از انگشتان شما در حالت خمیده گیر می‌کند. انگشت شما ممکن است با ضربه محکم و […]
دسامبر 14, 2020
آسیب روتاتور کاف (عضلات چرخاننده شانه)

آسیب روتاتور کاف Rotator cuff injury یا عضلات چرخاننده شانه

نگاه کلی روتاتور کاف گروهی از عضلات و تاندون‌ها است که مفصل شانه را احاطه کرده و سر استخوان بازوی شما را محکم در حفره کم […]
دسامبر 13, 2020

تنیس البو

ممکن است اغلب شما درد را در قسمت خارجی آرنج درست زیر محلی که آرنج خم میشود حس کنید. درد در حین بلند کردن اجسام یا […]
دسامبر 13, 2020

دکرون

دکرون یک التهاب دردناک تاندونی مربوط به انگشت شست و غلاف دور آن میباشد. دکرون دومین التهاب تاندونی شایع در دست میباشد که اغلب در سنین […]
دسامبر 13, 2020

سندروم چسبندگی عصب

سندروم چسبندگی عصب مچ دست زمانی که فشار روی عصب مدین در محل مچ دست باشد اتفاق می افتد. این فشار روی عصب باعث علایمی مانند […]