معرفی کتاب

کتاب بروکنر یکی از جامعترین کتاب های نگاشته شده در زمینه SPORTS MEDICINE  می باشد. همچنین این کتاب یکی از رفرنس‌های طب ورزشی در ایران هست. کتابی جامع در مورد آسیب های ورزشی و برخورد با آنها و همچنین مسایل مدیکال شایع در ورزشکاران می باشد. گردآورندگان اصلی این کتاب آقای بروکنر و خان می باشند. در حال حاضر پنجمین ویرایش این کتاب چاپ شده است.

کتاب دلی درز یکی از کتاب های رفرنس در زمینه جراحی های sports medicine  می باشد. در این کتاب به صورت جامع در مورد آسیب های عضلانی اسکلتی شایع در ورزشکاران و اپروچ های جراحی و بازتوانی و همچنین پیشگیری از اسیب ها بحث شده است.

کتاب بازتوانی پرنتیس کتابی جامع در زمینه بازتوانی آسیب های ورزش است. در بخش اول این کتاب تکنیک های بازتوانی و کاربرد بالینی آنها بحث شده است و در بخش دوم کتاب بازتوانی آسیبها به تفکیک بیان شده است.

این کتاب از سری کتاب های netter می باشد. در این کتاب که به صورت مصور است اپروچ چند رشته ای به مسائل sports medicine دارد. شما می توانید مطالب مربوط به آسیب مورد نظر خود را به صورت خلاصه و سریع در این کتاب مطالعه کنید.