معرفی سایت

Medicine  بزرگترین سازمان در حیطه طب ورزشی می باشد که در سال ۱۹۵۴ برپا شده است و در زمینه تحقیقات، آموزش و موارد بالینی طب ورزشی جهت بهبود عملکرد فیزیکی، سلامتی و کیفیت زندگی فعالیت می کند. شما در این سایت می توانید با کتاب ها، بوشورهای آموزشی، ژورنال ها و دوره های آموزشی این سازمان آشنا شوید.

www.acsm.org