تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی روز دنیا


اولین مرکز مجهز در شرق کشور


بیشتر بدانید!
 

سامانه نوبت دهی


به صورت آنلاین نوبت خود را ثبت کنید


ثبت نوبت

آشنایی با خدمات مرکز

home_Redhome_White

آشنایی با خدمات

مرکز جامع توانبخشی یارا
home_Redhome_White

آشنایی با تجهیزات

مرکز جامع توانبخشی یارا